Hotell och restaurang

Wetrok för restauranger och hotell

Att avlägsna smuts och städa på ett professionellt sätt är avgörande inom restaurang- och hotellbranschen.

Det finns en anledning till att hotell och restauranger granskas av myndigheternas livsmedelskontroll, för om hygienföreskrifterna inte följs kan gäster och medarbetare bli sjuka, något som kan leda till att din verksamhet hotas. Det är inte bara i köket utan även i olika utrymmen, i utrustningen och för den enskilda personen som hygienen spelar en viktig roll.

Utforska våra olika rengöringskoncept och skapa optimal hygien i alla dina utrymmen. Vårt kvalificerade sortiment kan skräddarsys helt efter dina behov och önskemål.

För att få fördjupade kunskaper inom ämnet hygien och desinfektion och därmed kunna garantera standarden för din verksamhet även på sikt kan vi erbjuda olika kundanpassade kurser på plats inom ramen för vår Wetrok Academy.

Dammbindande torkning

Lös smuts tas bort mekaniskt från släta till lätt strukturerade golvbeläggningar – utan uppvirvlande damm. Golvet förblir torrt.

 
Torrdammsugning/borstdammsugning

Torr, lös smuts avlägsnas mekaniskt från textila eller icke-textila golvbeläggningar.

Borstdammsug kraftigt strukturerade golv

 
Våttorkning

Hårt bunden smuts tas bort manuellt mekaniskt-kemiskt från vattenfasta golvbeläggningar.

Lämpar sig för System Hopital och för hinkvagn/mopp

 
Spraymoppning

Lätt och mindre hårt bunden smuts tas bort manuellt mekaniskt-kemiskt från vattenfasta och vattenkänsliga golvbeläggningar.