Hållbar företagsverksamhet

Hållbart handlande är viktigt för oss. Därför är hållbarhet en integrerad del av Wetroks företagsstrategi.

I hållbarhetsrapporten 2020 informerar vi om vart vi står idag och inom vilka områden vi vill förbättra oss i framtiden.

Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2019
Hållbarhetsrapport 2018
Hållbarhetsrapport 2017

 

Key Points